Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2017)0245Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2017)0245

***I
POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
přijatý v prvním čtení dne 4. dubna 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) .../..., kterým se mění nařízení (EU) 2016/399, pokud jde o pravidla pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic
(EP-PE_TC1-COD(2017)0245)

4.4.2019

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: