Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2017)0256Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2017)0256

***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 29. mail 2018. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/…, mis käsitleb kaupade siseveetranspordi statistikat
(EP-PE_TC1-COD(2017)0256)

29.5.2018

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: