Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2017)0256Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2017)0256

***I
EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 29. toukokuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/… antamiseksi sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista
(EP-PE_TC1-COD(2017)0256)

29.5.2018

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: