Stajalište Europskog parlamenta - TC1-COD(2017)0256Stajalište Europskog parlamenta
TC1-COD(2017)0256

***I
STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
usvojeno u prvom čitanju 29. svibnja 2018. radi donošenja Uredbe (EU) 2018/… Europskog parlamenta i Vijeća o statistici prijevoza robe unutarnjim vodnim putovima
(EP-PE_TC1-COD(2017)0256)

29.5.2018

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: