Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2017)0256Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2017)0256

***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 29 maja 2018 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/... w sprawie statystyk dotyczących transportu towarów wodami śródlądowymi
(EP-PE_TC1-COD(2017)0256)

29.5.2018

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: