Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2017)0256Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2017)0256

***I
POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 29 mai 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului privind statistica transportului de mărfuri pe căi navigabile interioare
(EP-PE_TC1-COD(2017)0256)

29.5.2018

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: