Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2017)0256Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2017)0256

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto v prvi obravnavi dne 29. maja 2018 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2018/... Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki prevoza blaga po celinskih plovnih poteh
(EP-PE_TC1-COD(2017)0256)

29.5.2018

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: