Stajalište Europskog parlamenta - TC1-COD(2017)0291Stajalište Europskog parlamenta
TC1-COD(2017)0291

  ***I
  STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
  usvojeno u prvom čitanju 18. travnja 2019. radi donošenja Direktive (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/33/EZ o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu
  (EP-PE_TC1-COD(2017)0291)

  18.4.2019

  Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: