18.4.2019
TC1-COD(2017)0291
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 18 april 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/… om ändring av direktiv 2009/33/EG om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon
(EP-PE_TC1-COD(2017)0291)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 250kWORD 69k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy