Az Európai Parlament álláspontja - TC1-COD(2017)0294Az Európai Parlament álláspontja
TC1-COD(2017)0294

***I
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA
amely első olvasatban 2019. április 4-én került elfogadásra a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2009/73/EK irányelv módosításáról szóló (EU) 2019/... európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
(EP-PE_TC1-COD(2017)0294)

4.4.2019

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: