Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2017)0294Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2017)0294

***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 4 april 2019 met het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2019/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/73/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas
(EP-PE_TC1-COD(2017)0294)

4.4.2019

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: