Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2017)0294Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2017)0294

***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 4 april 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/… om ändring av direktiv 2009/73/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas
(EP-PE_TC1-COD(2017)0294)

4.4.2019

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: