Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2017)0309Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2017)0309

***I
POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
přijatý v prvním čtení dne 12. února 2019 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/…, kterým se mění rozhodnutí č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie
(EP-PE_TC1-COD(2017)0309)

12.2.2019

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: