Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2017)0309Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2017)0309

***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 12. veebruaril 2019. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2019/…, millega muudetakse otsust nr 1313/2013/EL liidu elanikkonnakaitse mehhanismi kohta
(EP-PE_TC1-COD(2017)0309)

12.2.2019

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: