Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2017)0309Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2017)0309

***I
POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 12 februarie 2019 în vederea adoptării Deciziei (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii
(EP-PE_TC1-COD(2017)0309)

12.2.2019

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: