Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2017)0309Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2017)0309

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto v prvi obravnavi dne 12. februarja 2019 z namenom sprejetja Sklepa (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 1313/2013/EU o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite
(EP-PE_TC1-COD(2017)0309)

12.2.2019

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: