Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2017)0326Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2017)0326

***I
POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
přijatý v prvním čtení dne 25. října 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/... o změně nařízení (EU) č. 1093/2010, pokud jde o umístění sídla Evropského orgánu pro bankovnictví
(EP-PE_TC1-COD(2017)0326)

25.10.2018

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: