Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2017)0326Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2017)0326

***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 25. oktoobril 2018. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/…, millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010 Euroopa Pangandusjärelevalve asukoha osas
(EP-PE_TC1-COD(2017)0326)

25.10.2018

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: