Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2017)0326Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2017)0326

***I
EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 25. lokakuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/... antamiseksi asetuksen N:o 1093/2010 muuttamisesta Euroopan pankkiviranomaisen kotipaikan sijainnin osalta
(EP-PE_TC1-COD(2017)0326)

25.10.2018

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: