Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa - TC1-COD(2017)0326Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa
TC1-COD(2017)0326

  ***I
  SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
  arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 25 Deireadh Fómhair 2018 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2018/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 i dtaca leis an áit ina mbeidh suíomh an Údaráis Baincéireachta Eorpaigh
  (EP-PE_TC1-COD(2017)0326)

  25.10.2018

  Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: