Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2017)0326Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2017)0326

***I
POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 25 octombrie 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 în ceea ce privește stabilirea sediului Autorității Bancare Europene
(EP-PE_TC1-COD(2017)0326)

25.10.2018

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: