Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2017)0326Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2017)0326

***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 25 oktober 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 vad gäller Europeiska bankmyndighetens säte
(EP-PE_TC1-COD(2017)0326)

25.10.2018

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: