Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2017)0328Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2017)0328

  ***I
  STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
  przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 25 października 2018 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/... zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 726/2004 w odniesieniu do siedziby Europejskiej Agencji Leków
  (EP-PE_TC1-COD(2017)0328)

  25.10.2018

  Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: