Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2017)0334Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2017)0334

***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 11. septembril 2018. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/..., millega muudetakse määrust (EL) 2017/825, et suurendada struktuurireformi tugiprogrammi rahastamispaketti ja muuta selle üldeesmärki
(EP-PE_TC1-COD(2017)0334)

11.9.2018

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: