Az Európai Parlament álláspontja - TC1-COD(2017)0334Az Európai Parlament álláspontja
TC1-COD(2017)0334

***I
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA
amely első olvasatban 2018. szeptember 11-én került elfogadásra az (EU) 2017/825 rendeletnek a strukturálisreform-támogató program pénzügyi keretösszegének növelése és a program általános célkitűzésének kiigazítása tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2018/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
(EP-PE_TC1-COD(2017)0334)

11.9.2018

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: