Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2017)0334Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2017)0334

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto v prvi obravnavi dne 11. septembra 2018 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2018/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/825 z namenom povečanja finančnih sredstev programa za podporo strukturnim reformam in prilagoditve njegovega splošnega cilja
(EP-PE_TC1-COD(2017)0334)

11.9.2018

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: