Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2017)0334Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2017)0334

***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 11 september 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om ändring av förordning (EU) 2017/825 för att öka finansieringsramen för stödprogrammet för strukturreformer och anpassa det allmänna målet
(EP-PE_TC1-COD(2017)0334)

11.9.2018

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: