Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2017)0347Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2017)0347

***I
POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 3 iulie 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 256/2014 privind notificarea către Comisie a proiectelor de investiții în infrastructura energetică din Uniunea Europeană
(EP-PE_TC1-COD(2017)0347)

3.7.2018

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: