Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2017)0348Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2017)0348

  ***I
  ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
  приета на първо четене на 29 май 2018 г с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1139 по отношение на диапазоните на смъртност от риболов и предпазните равнища за някои запаси от херинга в Балтийско море
  (EP-PE_TC1-COD(2017)0348)

  29.5.2018

  Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: