Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2017)0348Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2017)0348

***I
EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 29. toukokuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/… antamiseksi asetuksen (EU) 2016/1139 muuttamisesta tiettyjä Itämeren silakkakantoja koskevien kalastuskuolevuuden vaihteluvälien ja suojatasojen osalta
(EP-PE_TC1-COD(2017)0348)

29.5.2018

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: