Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2017)0348Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2017)0348

  ***I
  STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
  in eerste lezing vastgesteld op 29 mei 2018 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2018/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1139 wat betreft de bandbreedtes voor de visserijsterfte en het vrijwaringsniveau voor bepaalde haringbestanden in de Oostzee
  (EP-PE_TC1-COD(2017)0348)

  29.5.2018

  Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: