Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2017)0351Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2017)0351

***I
POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
přijatý v prvním čtení dne 16. dubna 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/..., kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU v oblasti hranic a víz a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 a (EU) 2018/1861 a rozhodnutí Rady 2004/512/ES a 2008/633/SVV
(EP-PE_TC1-COD(2017)0351)

16.4.2019

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: