Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2017)0351Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2017)0351

***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 16. aprillil 2019. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/…, millega luuakse ELi infosüsteemide koostalitlusvõime raamistik piiride ja viisade valdkonnas ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 767/2008, (EL) 2016/399, (EL) 2017/2226, (EL) 2018/1240, (EL) 2018/1726 ja (EL) 2018/1861 ning nõukogu otsuseid 2004/512/EÜ ja 2008/633/JSK
(EP-PE_TC1-COD(2017)0351)

16.4.2019

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: