16.4.2019
TC1-COD(2017)0351
***I
STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
usvojeno u prvom čitanju 16. travnja 2019. radi donošenja Uredbe (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a u području granica i viza i izmjeni uredaba (EZ) br. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 i (EU) 2018/1861 Europskog parlamenta i Vijeća te odluka Vijeća 2004/512/EZ i 2008/633/PUP
(EP-PE_TC1-COD(2017)0351)

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 541kWORD 161k
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti