16.4.2019
TC1-COD(2017)0351
***I
POŻIZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
adottata fl-ewwel qari fis-16 ta' April 2019 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2019/... tal-Parlament Ewropew dwar l-istabbiliment ta' qafas għall-interoperabbiltà bejn sistemi ta' informazzjoni tal-UE fil-qasam ta’ fruntieri u viża u li jemenda r-Regolamenti (KE) 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 u (UE) 2018/1861 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Deċiżjonijiet tal-Kunsill 2004/512/KE u 2008/633/ĠAI
(EP-PE_TC1-COD(2017)0351)

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin:
PDF 581kWORD 157k
Avviż legali - Politika tal-privatezza