16.4.2019
TC1-COD(2017)0352
***I
SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 16 Aibreán 2019 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2019/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise AE i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh, an tearmainn agus na himirce agus lena leasaítear Rialacháin (AE) 2018/1726, (AE) 2018/1862 agus (AE) 2019/...
(EP-PE_TC1-COD(2017)0352)

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo:
PDF 475kWORD 144k
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais