Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2017)0353Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2017)0353

***I
POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
přijatý v prvním čtení dne 17. dubna 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/... o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy a o změně směrnice 2004/42/ES a nařízení (ES) č. 765/2008 a (EU) č. 305/2011
(EP-PE_TC1-COD(2017)0353)

17.4.2019

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: