16.4.2019
TC1-COD(2017)0355
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/… om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union
(EP-PE_TC1-COD(2017)0355)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 330kWORD 74k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik