16.4.2019
TC1-COD(2017)0358
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/… om tilsyn med investeringsselskaber og om ændring af direktiv 2002/87/EF, 2009/65/EF, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU og 2014/65/EU
(EP-PE_TC1-COD(2017)0358)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 426kWORD 134k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik