16.4.2019
TC1-COD(2017)0358
***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 16. aprillil 2019. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2019/…, mis käsitleb investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2002/87/EÜ, 2009/65/EÜ, 2011/61/EL, 2013/36/EL, 2014/59/EL ja 2014/65/EL
(EP-PE_TC1-COD(2017)0358)

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 429kWORD 138k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika