Az Európai Parlament álláspontja - TC1-COD(2017)0358Az Európai Parlament álláspontja
TC1-COD(2017)0358

  ***I
  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA
  amely első olvasatban 2019. április 16-án került elfogadásra a befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, valamint a 2002/87/EK, a 2009/65/EK, a 2011/61/EU, a 2013/36/EU, a 2014/59/EU és a 2014/65/EU irányelv módosításáról szóló (EU) 2019/... európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
  (EP-PE_TC1-COD(2017)0358)

  16.4.2019

  Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: