16.4.2019
TC1-COD(2017)0358
***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 16. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2019/... par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību un ar ko groza Direktīvas 2002/87/EK, 2009/65/EK, 2011/61/ES, 2013/36/ES, 2014/59/ES un 2014/65/ES
(EP-PE_TC1-COD(2017)0358)

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 512kWORD 137k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika