16.4.2019
TC1-COD(2017)0358
***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 16 kwietnia 2019 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... w sprawie nadzoru ostrożnościowego nad firmami inwestycyjnymi oraz zmieniającej dyrektywy 2002/87/WE, 2009/65/WE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE i 2014/65/UE
(EP-PE_TC1-COD(2017)0358)

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 509kWORD 140k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności