16.4.2019
TC1-COD(2017)0358
***I
POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2019 în vederea adoptării Directivei (UE) 2019/... a Parlamentului European și a Consiliului privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții și de modificare a Directivelor 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE ,2014/59/UE și 2014/65/UE
(EP-PE_TC1-COD(2017)0358)

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 555kWORD 141k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate