16.4.2019
TC1-COD(2017)0358
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 16 april 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/… om tillsyn av värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU och 2014/65/EU
(EP-PE_TC1-COD(2017)0358)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 427kWORD 134k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy