Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2017)0359Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2017)0359

***I
POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
přijatý v prvním čtení dne 16. dubna 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/... o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010(EU) č. 575/2013, (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 806/2014
(EP-PE_TC1-COD(2017)0359)

16.4.2019

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: