Az Európai Parlament álláspontja - TC1-COD(2017)0359Az Európai Parlament álláspontja
TC1-COD(2017)0359

***I
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA
amely első olvasatban 2019. április 16-án került elfogadásra a befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről, valamint az 1093/2010/EU, az 575/2013/EU, a 600/2014/EU és a 806/2014/EU rendelet módosításáról szóló (EU) 2019/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
(EP-PE_TC1-COD(2017)0359)

16.4.2019

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: