Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2017)0359Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2017)0359

***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 16 kwietnia 2019 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, (UE) nr 575/2013, (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 806/2014
(EP-PE_TC1-COD(2017)0359)

16.4.2019

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: