Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2017)0359Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2017)0359

***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 16 april 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014
(EP-PE_TC1-COD(2017)0359)

16.4.2019

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: