14.2.2019
TC1-COD(2018)0018
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 14. februar 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) .../... om medicinsk teknologivurdering og om ændring af direktiv 2011/24/EU
(EP-PE_TC1-COD(2018)0018)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 370kWORD 104k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik